Töitämme —

Rural Industry – Digital Innovation Hub

Logon, graafisen ilmeen ja verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus.

Asiakas

Rural Industry - Digital Innovation Hub on vahva kansallinen kehitys- ja tukikeskus, joka vauhdittaa digitalisaatiota haja-asutusalueilla.

Projekti

Asiakkaalle tehtiin yritysilmeen sekä nettisivujen uudistus.

Yritysilmeestä haluttiin modernimpi ja sen haluttiin kuvastavan teknologiakeskeisyyttä sekä innovatiivisuutta. Yrityksen asiakaskuntaa on paljon maaseudulta, johon haluttiin luoda yhteys vihreällä sävyllä.

Nettisivuista tehtiin modernimmat ja ajantasaiset. Nettisivuille räätälöitiin palveluiden suodatusjärjestelmä, jonka avulla asiakas löytää juuri itselleen sopivat palvelut.
© 2024 Digimarkkinointi Donetti Oy